Webs de Xavier Berenguer

Xavier Berenguer és un enginyer que actualment escriu i dirigeix audiovisuals documentals i educatius. Aquesta pàgina mostra diversos llocs web (amb més de 6.000 pàgines fetes per ell mateix) relacionats amb produccions en què ha participat i amb altres temes.

TOP